Tag Archives: testo 770-3 review

Testo 770-3 Hook-Clamp Power Meter với Bluetooth / App Review

Ampe kìm Testo 770-3 Hook-Clamp Power Meter với Bluetooth / App Review Ampe kìm Testo 770-3 Hook-Clamp Power Meter là một đồng hồ kẹp đo điện rất độc đáo. Loại ampe kế này có nhiều tính năng khác nhau giúp nó tách biệt và khác hẳn với kẹp mét ( Clamp meter ) truyền thống bạn thường thấy […]