Tag Archives: testo 882

Đánh giá và hướng dẫn sử dụng Camera nhiệt Testo 882

Bài viết này chúng ta cùng đánh giá và hướng dẫn sử dụng camera nhiệt Testo 882. Reviews and how to use Testo 882 Thermal Imager. Những tính năng chính, thông số của loại máy ảnh nhiệt này và ứng dụng của nó trong công việc, cũng như sử dụng cho các kỹ thuật viên HVAC.