Tag Archives: Testo Digital Multimeter

Review Đồng hồ vạn năng Testo 760-1/2/3 ( Digital Multimeter )

Đồng hồ vạn năng Testo 760-1 / 760-2 / 760-3 Digital Multimeter với công nghệ phát hiện phạm vi tự động mới      Xin chào, tuần này chúng ta sẽ thảo luận về hai dòng sản phẩm mới từ Testo. Đầu tiên là Digital Multimeter Testo 760 và thứ hai là Testo 770 Hook-Clamp Digital Multimeter . Đồng hồ đo điện […]