Tag Archives: testo

Testo 770-3 Hook-Clamp Power Meter với Bluetooth / App Review

Ampe kìm Testo 770-3 Hook-Clamp Power Meter với Bluetooth / App Review Ampe kìm Testo 770-3 Hook-Clamp Power Meter là một đồng hồ kẹp đo điện rất độc đáo. Loại ampe kế này có nhiều tính năng khác nhau giúp nó tách biệt và khác hẳn với kẹp mét ( Clamp meter ) truyền thống bạn thường thấy […]

Review Đồng hồ vạn năng Testo 760-1/2/3 ( Digital Multimeter )

Đồng hồ vạn năng Testo 760-1 / 760-2 / 760-3 Digital Multimeter với công nghệ phát hiện phạm vi tự động mới      Xin chào, tuần này chúng ta sẽ thảo luận về hai dòng sản phẩm mới từ Testo. Đầu tiên là Digital Multimeter Testo 760 và thứ hai là Testo 770 Hook-Clamp Digital Multimeter . Đồng hồ đo điện […]